Juha od kiselog zelja (Sauerkrautsuppe)

Ovo jelo je kao stvoreno za tmurne i hladnije jesenske dane.