Pretraga po tagu: krava

U Indiji se krava smatra svetom životinjom i ubijanje krava je zakonom zabranjeno....

author Od Danijela Jokic Vaislay | 13.06.2016.

Krava je sveta ali bez mlijeka se u Indiji ne može...

author Od Danijela Jokic Vaislay | 13.06.2016.
Copyright © 2015 Okusi.eu | Web design & Development by: Endem
Okusi.eu izbornik