Trilja je riba ukusnog i mekog mesa a relativno niske cijene. Naziva ju se još i barbunom i dijeli na dvije podvrste: trilju kamenjarku i trilju blataricu. Kamenjarka živi na dnu mora, na kamenitom i pjeskovitom dnu te ima ukusnije meso od blatarice koja živi na pjeskovitom i muljevitom dnu. Kamenjarka se razlikuje bojom koja je narančasta prema crvenoj a ponekad ima i smeđe mrlje.

Po osobi uzmite dvije trilje i dva velika krumpira i poslužite uz zelenu salatu začinjenu maslinovim uljem, limunovim sokom i češnjakom.