Namaz Fava, na način s otoka Karpathosa u Grčkoj

Hit na zabavama, namaz pun proteina i željeza