Liptauer

Iako ga danas svojataju i Austrijanci i Mađari i Slovaci, Liptauer bi se najbolje opisati kao namaz Austrougarskog (bivšeg) carstva.