Recept iz doba Starog Rima.
Libum je žrtveni kruh ili pogača koja se u određenim prilikama i proslavama nudila duhovima starorimskih kuća. Postoje mnoge verzije ovog recepta, a svakako je najpoznatija ona napisana od M. Portiusa Catona djelo– De Agricultura.

Za mnoge stvari znamo da smo ih naslijedili i da potiču još od starog Rima. Ali koliko nas zna da jedno od najpopularnijih jela današnjice, burger, svoje korijene vuče iz antičkog Rima? Ili se možda poznavajući ljubav Rimljana prema gozbama i ne bismo trebali čuditi, jer ta jela i danas, djelomično prilagođena suvremenim nepcima i dalje obećavaju gozbu. Pokušavajući riješiti domaću zadaću svoje kćeri, lutajući internetom, zajedno smo otkrile recepte starog Rima, sadržane u skripti Marcusa Porciusa Cata – De Agri Cultura i receptea Marcusa Gaviusa Apiciusa iz djela De re Coquinaria koje smo prilično uspješno i replicirale.