Katori Chaat

Košarice možete pripremiti unaprijed i čuvati u kutiji za kekse te puniti prema potrebi