Juha od peršinovog korijena

juha u kojoj je peršinov korijen glavna “zvijezda”