Simpatična ideja ako želite vizualno obogatiti svoj doručak.

Pridržite papriku ako ne želite da se bjelanjci razliju izvan kolutova.