U kavanu idu ljudi koji žele biti sami ali …

…ali im je za to potrebno drušvo. Što su za Pariz bistroi, a za London pubovi, to su za Beč i Bečane upravo kavane.