Internetsko sjedište okusi.eu u vlasništvu je Helena Varendorff (dalje u tekstu Okusi).

Prvim i svakim sljedećim korištenjem internetske stranice okusi.eu korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio ove uvjete te da se slaže s načinima uporabe naših internetskih stranica. Ne slaže li se korisnik s ovom Izjavom upućujemo ga da napusti naše internetske stranice te iste ne koristi.

Izgled i sadržaj internetske stranice te Pravila i uvjete korištenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatra se da vaše naknadno korištenje internetske stranice okusi.eu predstavlja vaše prihvaćanje svih mogućih izmjena ovih uvjeta. Okusi nisu odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja.

Fotografije, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internetskoj stranici okusi.eu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Okusa ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Okusima ili bilo kojoj trećoj strani. Fotografije, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Okusa.

Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na internetskoj stranici okusi.eu, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Okusa te si Okusi izričito pridržava pravo takvo korištenje naplatiti po svojoj slobodnoj procjeni, kao i sudskim putem i bez bilo kakvog upozorenja sudskim putem potražiti zaštitu svojih prava i naknadu štete.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove Internet stranice, izrijekom prihvaćaju obeštetiti Okuse za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s predmetnih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Okusi se u potpunosti odriču svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internetske stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice.

Okusi će uložiti razuman napor kako bi se na stranici okusi.eu objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.

Okusi ne jamče da će ova internetska stranica uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje internetske web stranice na svoju vlastitu odgovornost.

Okusi ne odgovaraju za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web stranice, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Okusi zadržavaju pravo izmjene kako bilo kojeg dijela, tako i cjelokupnog sadržaja objavljenog na internetskim stranicama okusi.eu, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Stranica okusi.eu sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i poveznice do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Okusi nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te ne odgovara za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama koji su kreirani od strane trećih osoba.