Oglašavajte svoje proizvode i usluge na portalu Okusi.eu.
Kontaktirajte nas za sve upite i informacije o uvjetima te detaljnoj ponudi promotivnih mogućnosti na email: marketing@okusi.eu

– Slider banner – 1140×443 px
– Leaderboard banner (fat banner top) – 1140×130 px
– Banner cover picture u clanku – 848×477 px
– Standardni banner 728 x 90 px
– Banner siderbar – 250×250 px
– Pop up banner – 600×600 px

 Adobe_PDF_file_icon_32x32 Okusi.eu – oglašavanje PDF